Välkommen till Hambergska hemmet!

Sommarutställningen Hambergska öppnar den 12 juni med ett varierande utbud av bildkonst. Själva huset som sådant är värt ett besök, husets historia presenteras i ord och bild. Vernissage i vanlig mening ordnas senare, eller det blir kanske en publik tillställning av något annat slag, när det igen är möjligt.

 

Utställningen pågår till och med den 30 augusti. Informationen uppdateras vid behov här på www.hambergska.fi

Kort om bakgrunden

Många har funderat kring Hambergska hemmets framtida användning i och med att huset för drygt tre år sedan stod tomt när invånarna flyttade till nya äldreboendet Gråberg. I januari 2019 samlades ett 30-tal konstintresserade personer hemma hos scenografen Ralf Forsström på Östra åsvägen för att diskutera möjligheten att göra huset till ett konstmuseum. Tanken på att göra ett försök med en sommarutställning 2020 utvecklades så småningom, med stöd av representanter för Lovisa stad. Hela huset skulle fyllas med bildkonst sommaren 2020. Det sades att ”Lovisa behöver ett konstmuseum som fyller de krav på brandsäkerhet, inbrott och luftfuktighet som dagens professionella bildkonstnärer och gallerister ställer. I vårt område finns professionella bildkonstnärer, framstående bildkonstnärer har funnits under tidigare sekler, här finns betydande konstsamlare, vilket ger goda förutsättningar ett högklassigt konstmuseum. Hambergska kunde vara ett lämpligt hus för om man vill ha ett befintligt hus.”

I början av 2020 visade det sig att fastighetsägaren Lovisa stad inte ställer hela huset till förfogande för bildkonsten, utan endast drygt 200 kvadratmeter. Ralf Forsström och andra drog sig ur projektet, eftersom det blev något helt annat än den plan som ursprungligen diskuterades. Projektet Hambergska konstmuseet fick en ny konstruktion. Det är en glädje att förändringarna till trots öppna för besökare. En del konstnärer ställer också ut verk på Lovisa Kapellet som en del av Sommarutställning Hambergska-helheten.

 

Utställningen finansieras av Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Borgå, Konstsamfundet och privatpersoner. Lovisa stad ställer huset till förfogande hyresfritt.

ÖPPET:

Hambergska

Kapellet

12.6- 30.8.2020

1.6- 9.8.2020

ti-lö 11-17

ti-sö 11-16

(fre 11-18)

Gratis inträde!