Eva Kuhlefelt-Ekelund (1892–1984)

Eva Kuhlefelt-Ekelund föddes i Lovisa den 5 september 1892. Hon bodde som barn på adressen Kuhlefeltsgatan 9, bara ett stenkast från Hambergska hemmet, på gatan som har namngetts efter hennes far borgmästare George Kuhlefelt.

 

Kuhlefelt-Ekelund tog studenten i Nya svenska samskolan i Helsingfors 1910 varefter hon började studera vid Tekniska högskolan. Hon tog examen som arkitekt 1916. Kuhlefelt-Ekelund studerade i Stockholm 1919–1921 efter att ha fått ett stipendium av staten. Hon gjorde flera studieresor bland annat till Italien, Frankrike och Danmark.

 

Efter att ha blivit färdig med studierna var Kuhlefelt-Ekelund anställd på olika arkitektkontor i Helsingfors och Stockholm.Hon gifte sig med arkitekten Hilding Ekelund 1920. De grundade 1927 en designbyrå i Helsingfors.

 

Kuhlefelt-Ekelund var pionjär på sin tid, och hennes planeringsarbete, huvudsakligen planering av typritningar till småhus, var banbrytande och mångsidigt. Hon arbetade 1940–1969 som arkitekt för Bostadsförening för Svensk-Finland och ritade många offentliga byggnader. Det finns flera objekt som Kuhlefelt-Ekelund ritade också här i östra Nyland i Lovisa och i Lappträsk.

Hambergska hemmet 1937

Byggnaden kom till med donationsmedel från den lokala och betydande släkten Hamberg. År 1929 testamenterade lärarinnan Emilia Hamberg medel som underlag för inrättandet av ett ålderdomshem. Senare testamenterade tre av hennes döttrar, Alexandra, Emilia och Kristine (Margunoff f. Hamberg) tilläggsmedel. Enligt testamentet stipulerade stiftelsen att ”svensktalande, mindre bemedlade, välutbildade” kvinnor från Lovisa fick bo i det ålderdomshem som byggdes med dessa medel. Staden beräknade att den grundade stiftelsens medel skulle räcka till både för att bygga byggnaden och för dess underhåll. Byggnaden betjänade faktiskt som ett ålderdomshem med stiftelsens medel fram till 1981, då den övergick i stadens ägo. 

 

Byggnaden har placerats enligt funktionalismens tankar fristående på tomten, och därför omringas byggnaden av ljus och grönska. Den L-formade massan öppnar sig mot solen och skapar ett skyddat gårdsområde. Den ljusa, släta fasaden utan ornamentsmotiv är också kännetecknande för stilriktningen.

 

Den här arkitektoniska pärlan har planerats som servicehus. Byggnaden var ett servicehus ändå fram till 2017. En av de mest kända invånarna genom tiderna är säkert Helene Schjerfbeck som bodde i Hambergska hemmet under krigstiden. Den här byggnaden förenar både klassicistiska och funktionalistiska drag.

 

Vi önskar att den här utställningen bidrar till att också besökare själva observerar byggnadens konstnärliga värde och respekterar arkitekt Eva Kuhlefelt-Ekelunds livsarbete och särskilt de objekt i Lovisa som hon ritade. Monumentaliteten var typisk för Kuhlefelt-Ekelunds arkitektur, vilket man kan se på bland annat hjältegravgården som hon ritade för Lovisa begravningsplats. Kuhlefelt-Ekelund ritade begravningsplatsen 1920. Andra byggnader och monument ritade av Kuhlefelt-Ekelund:

 

  • Lekstugan i Kulla gårds trädgård

  • Minnesmärket över befrielsen av Lovisa från 1928

  • Förnyade delen och tillbyggnaden av Marieberg gårds karaktärshus i Lappträsk

Sammanställt av Mia Heijnsbroek-Wirén

ÖPPET:

Hambergska

Kapellet

12.6- 30.8.2020

1.6- 9.8.2020

ti-lö 11-17

ti-sö 11-16

(fre 11-18)

Gratis inträde!